Konfliktmineraler


Følsgaard arbetar för att våra produkter inte innehåller konfliktmineraler (3TG), som kommer från gruvor som stödjer eller finansierar konflikter i Demokratiska republiken Kongo eller grannländer.

Følsgaard köper inte 3TG-mineraler direkt från gruvor eller verk. (För närvarande: kolumbit-tantalit (koltan, nobium och tantal), kassiterit (tenn), guld och wolframit (volfram) och deras härledda mineraler utvunna i Demokratiska republiken Kongo (DRC) och angränsande länder definieras i HR 4173, Wall Street Reform and Consumer Protection Act Dodd Frank Section 1502, omfattas av 3TG.)

Følsgaard kräver att alla våra leverantörer följer Dodd-Frank-förordningen och att de kan vidarebefordra alla nödvändiga uttalanden på begäran. Følsgaard kräver alltså att alla leverantörer levererar konfliktmineraldeklarationer med hjälp av CMRT "Conflict Minerals Reporting Template" eller på annat sätt deklarerar att de kommer att utföra "due diligence" för konfliktmineraler.

Følsgaards leverantörers vilja att följa detta initiativ kommer att vara en avgörande faktor i vårt inköpsbeslut.