INRIKTNING OCH MÅL

Som ett globalt företag som gör affärer med mer än 40 länder över hela världen har vi både en stor möjlighet och ett stort ansvar att bidra till en hållbar utveckling.

I Følsgaard har vi följande fyra huvudmål fram till 2030. Våra mål och åtgärder påverkar hela leveranskedjan och är också viktiga för de 5 globala målen vi arbetar mot. Det är viktigt för oss att tillsammans med våra partners ta vara på de möjligheter till utveckling och tillväxt som den gröna omställningen ger. Samtidigt vill vi analysera riskerna och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att minska konsekvenserna av klimatkrisen.

Våra åtgärder och mål genomsyrar hela vår organisation eftersom det är ett gemensamt ansvar att genomföra dem, och vi kommer inte att lyckas utan ett nära samarbete med kunder och leverantörer. KPI:er, handlingsplaner och styrkort säkerställer att vi behåller fokus och riktning.

2030 Vision

AFFÄRSVERKSAMHET

Genom att utveckla och erbjuda tekniska lösningar som stöder och bidrar till våra kunders omvandling och utveckling vill vi skapa hållbara affärer.

ORGANISATION

Genom en jämställd och klimatvänlig verksamhet vill vi skapa en attraktiv och hållbar organisation.

PRODUKTION

Respekten, omsorgen om miljön och de mänskliga resurserna börjar på företagsnivå.

SUPPLY CHAIN

Genom nära dialog, starka relationer och strukturerad uppföljning ser vi till att våra leverantörer är socialt och miljömässigt ansvarsfulla.