Kvalitetspolitik 
 

Som en dynamisk organisation strävar vi ständigt efter att göra bättre affärer på alla nivåer i hela kedjan, ”från leverantör till kund”.

Vi vill skapa värde för kunden genom skräddarsydda lösningar och produkter.

Vi har åtagit oss att kontinuerligt fokusera på våra kunders specifika krav och förväntningar samt på tillämpliga standarder och juridiska krav.

Vi strävar ständigt efter en hög kvalitet i alla led vid leverans till våra kunder. Det måste säkerställas att de överenskomna villkoren uppfylls.

Vår kvalitet uppnås genom att vi gör "rätt leverans" första gången. Nödvändig information i rätt mängd, på rätt plats och vid rätt tidpunkt.

Vi har åtagit oss att utveckla kompetensen hos varje medarbetare, som genom ett stort ansvar för sitt eget arbete och kvaliteten ser till att kundernas förväntningar uppfylls.

Vi utför mätningar på alla kritiska delar av våra processer för att identifiera risker och möjligheter till kontinuerliga förbättringar, vilket ökar processäkerheten genom kunskap och förändring.