Vi är Fölsgaard

På Fölsgaard är vår starka företagskultur limmet som binder oss samman och definierar hur vi gör saker. Med mer än 100 år bakom oss är vår kultur mycket väldefinierad och bygger på samhörighet, respekt och ordning och reda.

Vi känner varandra och gör varandra bättre, både professionellt och socialt.
Och så har vi kul!

HÖGT I TAK 

På Fölsgaard har vi en orubblig tro på varandra. Vi visar respekt och anständighet i våra handlingar och det tror vi att våra kunder märker. Vi arbetar dynamiskt med en platt organisationsstruktur och korta beslutsvägar. Vi anstränger oss för att behålla initiativet inom organisationen och uppmuntrar alla anställda att komma med idéer. Det är inte långt från tanke till handling.


JÄMLIKHET OCH VÄRDESKAPANDE 

På Fölsgaard har vi ett starkt nätverk och en god sammanhållning. Det är samma sak hos våra kunder och leverantörer. Vi bryr oss om varandra och våra partners och vill bygga informella, jämlika och långvariga relationer. Därför är vi selektiva i vårt val av personal och samarbetspartners. Vi har tekniskt starka, nyfikna och drivna personer som brinner för att hitta de bästa tekniska lösningarna.


BEVARANDE OCH UTVECKLING

Med en styrka förankrad i kulturen är vi medvetna om hur viktigt det är att hålla fast vid de delar av vår kultur som har bidragit till att definiera vårt företag under många år. Med en omfattande tillväxt och en föränderlig värld tänker vi alltid på att ta med oss vår kultur.
Vi har inte förändrat hörnstenarna i vår kultur, även om vår utveckling ibland går mycket snabbt. Som tur är har vi mycket erfarenhet och medvetenhet på företaget om det arv vi bär med oss från de senaste 100 åren. 

Vi är medvetna om att vår kultur förändras, men samtidigt ser vi till att den behåller sitt unika Fölsgaard-DNA.