”transparency” 

SÄKERHET OCH RESPEKT FÖR ALLA

Følsgaard strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vi värdesätter säkerheten och respekten för alla som berörs av vår verksamhet.

Därför erbjuder vi en visselblåsartjänst som kan användas av vem som helst för att rapportera oegentligheter som strider mot våra värderingar och vår uppförandekod. För att garantera anonymitet för visselblåsartjänsten använder vi en extern partner, Whistle B. Följ länken nedan för att komma till den externa webbplatsen för visselblåsning. Där kan du hitta mer information och välja flera språk: