Morgondagens tekniska lösningar

 

Sedan 1922 har Fölsgaard utvecklats och anpassat sig till marknaden och är idag ett väletablerat globalt teknikföretag som tillhandahåller högteknologiska, skräddarsydda lösningar och egna varumärken till industri- och infrastrukturkunder – i hela världen.

Våra produkter och lösningar är ofta en del av den gröna omställningen, antingen som delkomponenter eller helhetslösningar som utvecklats individuellt för att lösa specifika problem för våra kunder. Vårt jobb är att ge råd samt utveckla och förverkliga potentialen i lösningar för våra kunders verksamheter. Vår långvariga erfarenhet och våra nära relationer har gett oss en stor teknisk kunskap, produktexpertis samt ett globalt nätverk som vi ställer till förfogande och kan utnyttja för att välja rätt lösning. Detta gör det möjligt för oss att lösa komplexa problem inom alla branscher – på kort tid.

Vi har alltid byggt vår verksamhet på framsynthet och korrekthet. Det har hjälpt oss att utvecklas i takt med vår omvärld. Med mer än 100 års erfarenhet vet vi hur viktigt det är att ständigt söka nya möjligheter, att vara nyfikna och handlingskraftiga.

Vi har cirka 110 anställda globalt och finns representerade i 6 länder. Våra danska kontor ligger i Køge och Ry, och vi har kontor i Tyskland, Sverige, Norge, Kina samt Indien.

Vår ambition är att utveckla de bästa och mest hållbara lösningarna för våra kunder, alltid med TCO (Total Cost of Ownership) i åtanke. Våra lösningar kommer att utveckla våra kunders verksamhet i en effektiv, modern och grön riktning.

Våra produkter påverkar många människors liv varje dag. Den tekniska infrastrukturen som Følsgaard är en del av hjälper dig och mig i vår tillvaro – varje dag.

 

DKK 932 mill.

Total revenues 2022/2023

110 medarbetare

74 män - 36 kvinnor

 

7 avdelningar

Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Kina, Indien

 

Äganderätt

 

10% Følsgaard Fonden

Som faktisk ägare innehar Addtech AB ordförandeskapet i styrelsen och Følsgaard Foundation har en plats i styrelsen.

Ett aktieägaravtal mellan de 2 ägarna hjälper till att upprätthålla de ursprungliga avsikterna hos den tidigare majoritetsägaren, nämligen Følsgaard Foundation.

Fondens huvudsakliga avsikter är följande:

  • Säkerställa medarbetarnas sociala utveckling *)
  • Stöd den ursprungliga familjen Følsgaard genom stipendier
  • Skydd mot oönskat utländskt övertagande
  • Utspädningsskydd.

90% Addtech

Addtech är en svensk börsnoterad tekniklösningskoncern. Verksamheten består av 150 självständiga koncernbolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framför allt tillverkande industri och infrastruktur – med fokus på långsiktig hållbar tillväxt. Koncernen har cirka 3,000 medarbetare.

Våra bolag får fritt driva och utveckla den operativa verksamheten så länge de levererar på de koncerngemensamma mål. Målen bygger på att skapa tillväxt i kombination med lönsamhet. Lönsam tillväxt uppnås genom kontinuerlig affärs- och organisationsutveckling: Vinsttillväxt >15%, Lönsamhet R/RK >45% og Hållbar utveckling