"Evaluation"

KONSEKVENSBEDÖMNING AV HÅLLBARHETSASPEKTER 

Vi gör vårt bästa för att bidra till ett bättre samhälle

Fölsgaard har uppnått silver i EcoVadis hållbarhetsbedömning.

Den internationella certifieringsorganisationen EcoVadis bedömer vår hållbarhetsprestanda i fem kategorier: miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, etik och upphandling.