Alla borde kunna skydda sig mot oönskade gäster

Hi-mässan 2023 var en utmärkt möjlighet att visa vad Hans Fölsgaard AB organisation kan erbjuda när kunder behöver uppfylla kraven i NIS2-direktivet om cybersäkerhet. Hållbarhet var också högt på dagordningen, betonade direktören Bent Madsen.

Senast den 17 oktober 2024 måste EU:s så kallade "NIS2-direktiv" om cybersäkerhet vara implementerat i dansk lagstiftning. Och dagen efter, den 18 oktober 2024, måste myndigheterna tillämpa och genomdriva de nämnda nationella reglerna och lagarna. Företag som har implementerat ISO27001-standarden kan relativt enkelt utvidga den med NIS2-kraven, men det ställer också specifika krav på nya projekt som kan vara svåra att överblicka. För direktör Bent Madsen på Hans Fölsgaard AB var årets hi-mässa en perfekt möjlighet att engagera sig med kunderna om konsekvenserna men också möjligheterna som lagstiftningen kommer att medföra.

"Vår expertis är brett fördelad över våra fem kundsegment: energiförsörjning, hållbar energi, telekommunikation, kabelverksamhet och naturligtvis det allmänna automatiseringsområdet som på ett sätt binder ihop allt," säger Bent Madsen och fortsätter: "Det jag vill betona är att vi kontinuerligt förbättrar våra medarbetares färdigheter och gör dem kapabla att i ännu högre grad inta en rådgivande och partnerskapsroll i projekt som kan hjälpa kunden att hitta en bra lösning på utmaningarna, särskilt inom cybersäkerhet och NIS2-direktivet som de står inför."

Innovation Lab tar fram expertisen

Som en del av lösningen på de utmaningar kunder kan ställas inför med det nya direktivet, utnyttjar Hans Fölsgaard de bästa kompetenserna. "Till exempel har vi implementerat ett Innovation Lab där relevanta experter kan fördjupa sig i kundens problem. Det kan innebära förslag på övervakning av kundens fysiska infrastruktur, som signalboxar i järnvägsmiljöer, där vi är experter på att implementera de senaste IoT-sensorlösningarna med tillhörande 'smart' övervakning, så att det finns en respons på verkliga försök att kompromettera deras system." "Inte så länge sedan såg vi alla vad som hände med gasledningen i havet nära Bornholm. Det har tydliggjort behovet av att säkra fysisk infrastruktur. Därför har vi höga förväntningar på utvecklingen av NIS2-lösningar, där kunder inte bara uppfattar dem som påfrestande krav utan verkligen upplever att de skapar verkligt värde."

Hållbarhet är obligatorisk

"En annan trend som verkligen får fart just nu är hållbarhetsfrågor. I vårt Innovation Lab har vi rätt kompetens för att bistå med kundernas önskemål om användning av återvunnet material i olika tillämpningar för att minska koldioxidavtrycket. Det finns också lagkrav på att samla in data och arbeta med den här frågan," säger Bent Madsen och fortsätter: "I allmänhet är datainsamling och AI, där vi med sensorer övervakar allt från äldre CNC-maskiner till sophinkar till vattenstånd i brunnar, ett område där vi kontinuerligt utvecklar vårt utbud och våra färdigheter." "Den gyllene slutsatsen av hi' 23-mässan måste därför vara att NIS2 och hela hållbarhetsområdet kommer att vara primära drivkrafter på marknaden framöver, och tills vi är här igen om två år," avslutar direktören.

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']