One-stop-shop systemleverantör bryter gränserna

Infrastrukturspecialisten Hans Følsgaard A/S kan som one-stop systemleverantör bryta gränserna inom högteknologiska applikationer. Nu är företaget redo att även korsa de fysiska gränserna med export av kompletta datacenterlösningar.

De danska infrastrukturspecialisterna Hans Følsgaard A/S, med bas i Køge söder om Köpenhamn, har påbörjat en ambitiös plan. Företaget har redan blivit framgångsrikt på hemmamarknaden med kompletta systemlösningar för bland annat datacenter, där alla kablar och komponenter ingår. Därför är planen att utvidga till nya marknader, och det finns flera goda skäl till detta.

"Tvärs över länder möter företag samma utmaningar med koordinering av flera leverantörer, optimering av system och punktliga leveranser av kablar och komponenter," säger Lars Rydskov, affärsutvecklingschef för Telecom hos Følsgaard. "Som komplett systemleverantör kan vi erbjuda en mer effektiv och direkt väg till målet."

Den svenska filialen av företaget, Hans Fölsgaard AB stödjer kritisk infrastruktur genom att bygga broar mellan några av världens mest kompetenta tillverkare och företag inom elektricitet, försörjning och teknologi. Følsgaard kan fritt sammanställa och anpassa kompletta lösningar till exempelvis datacenter som en one-stop-shop leverantör med specialister i sin egen organisation och direkta linjer till tillverkarnas utvecklingsavdelningar.

Kompletta datacenter från A till Ö

Datacenter är en central disciplin hos Fölsgaard, och därför är de en spjutspets i expansionsplanerna. På de flesta marknader finns ett stort och växande tryck på infrastrukturen. Samtidigt blir datacenter alltmer komplexa och underkastade strikta krav på begränsad resursanvändning till exempelvis kylning.

Lars Rydskov förtydligar: "Här kommer vi in i bilden som komplett systemleverantör, eftersom vi kan hjälpa det projektansvariga företaget genom hela processen och har djupgående specialistkunskap i varje steg. De flesta organisationer skulle dra nytta av att använda oss som en bollplank, eftersom vi känner tillverkarna utan och innan och vet hur deras produkter bäst integreras i den totala lösningen."

För att understryka argumentet tar Lars Rydskov med oss på en virtuell rundtur genom ett modernt datacenter och listar de kablar och komponenter som kan ingå:

  • Matningskablar fram till datacentret
  • Substationer vid ingången (högspänningsstationer, högspänningskomponenter, tavlor och reläpaneler)
  • Dieselgeneratorer för nöddrift
  • Brytare för mellan- och lågspänning (tavlor och reläfält)
  • Kylsystem för datacentret
  • UPS:er för oavbruten strömförsörjning (1 fas och 3 fas)
  • Batterier, klimat och övervakning
  • Rack för bland annat servrar och fiberoptiska korsningar (skalbart rack & korsningar)
  • Interna kablar och fiberkablar (MM- och SM-kablar med upp till 1800 ledare)

Efter den virtuella rundturen är det tydligt att det endast är väggarna runt datacentret och själva servrarna som Hans Fölsgaard inte levererar. För kunden innebär det att allt inom kablar och komponenter koordineras och levereras från en leverantör med en betryggande systemgaranti och säkerhet för punktlig leverans. I en tid med stort tryck på komplexitet, deadlines och resursanvändning kan detta bli en betydande konkurrensfördel.

Det kompetenta projektpartnerskapet

Drömscenariot för Telecom-teamet hos Hans Fölsgaard är att bli involverade så tidigt som möjligt i projektprocessen. Som BDM Lars Rydskov uttrycker det: "Bjud in oss till bordet redan i det tidiga skedet, för det ger din egen organisation störst nytta av vår nära kontakt med tillverkarna och deras utvecklingsavdelningar."

Ett bra exempel är de kablar som ska användas. Från engineering av högspänningsdelen över anpassning av kablar för mellan- och lågspänning till hela nätet av fiberkablar som ska bidra till optimering av signalvägarna i datacentret. Enbart detta område täcker flera discipliner och specialiteter som med fördel kan samlas på ett ställe.

Ett annat exempel är dimensionering av kylning, som i mer än en bemärkelse är ett hett ämne i dagens miljö- och klimatdebatt. Kan man använda den omgivande luften för kylning? Hur anpassas alla komponenter så att behovet av kylning minimeras? Återigen är det en fördel att tänka tvärvetenskapligt, så att centret blir en kedja utan svaga länkar.

"Hela säkerhetsaspekten har också flyttat till centrum med dagens internationella hotbild, så utöver kablage och hållbarhet måste nödgeneratorer och UPS-teknik också tänkas in från början. Vi står till förfogande för rådgivning tvärs över discipliner och ser fram emot en spännande dialog med projektpartners på nya marknader," avslutar Lars Rydskov, Business Development Manager för Telecom, hos Følsgaard.

 

För ytterligare information om systemlösningar för datacenter: Kontakta Lars Rydskov, Business Development Manager för Telecom, Hans Følsgaard A/S på lr@folsgaard.com eller +45 43 20 86 26.

 

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']