Är det dags att ta itu med SF6-gasen?

Med de senaste skattehöjningarna minskar prisskillnaden mellan kopplingsanläggningar med och utan den mycket kraftfulla växthusgasen SF6. Det är paradoxalt att användningen av SF6-gas ökar i en tid då fokus ligger på växthuseffekten och klimatförändringarna, särskilt när konkurrenskraftiga alternativ finns tillgängliga.

"SF6-gasen är helt enkelt den mest kraftfulla växthusgasen vi känner till", förklarar Kristian Førby Pedersen, Produktchef för Powertech på Hans Følsgaard A/S. "För att sätta det i perspektiv motsvarar ett kilo SF6-gas inte mindre än 23 500 kilo koldioxid. Den identifierades i Kyoto-protokollet som en av de gaser som bör fasas ut, men det har hittills varit svårt eftersom den också har unika egenskaper."

Här syftar produktchefen bland annat på den utbredda användningen av SF6-gas i medelspänningsanläggningar, där dess isolerande egenskaper möjliggör kompakta konstruktioner som dessutom är billiga att producera och installera. Det är en tuff utmaning, men nu pekar flera faktorer på att förändringar kan vara på väg.

Den första juli i år höjs skatten per kilo SF6 i Danmark från 600 till nästan 4300 danska kronor, och 2024 kommer skatten att öka ytterligare till 4700 kronor per kilo. Det kommer dramatiskt minska prisgapet jämfört med SF6-fria anläggningar, och det finns många goda skäl att välkomna denna utveckling.

"De flesta politiker vill främja ytterligare elektrifiering av Danmark. Vår värme, vårt bränsle till bilarna, allt ska drivas av elektricitet som vi själva måste producera mer av genom gröna teknologier som sol- och vindenergi. För detta ändamål behövs fler kopplingsanläggningar", informerar Kristian Førby.

 

En utmaning för hållbar energi

Gröna och hållbara lösningar växer som sagt starkt dessa år, och det är i sig en positiv och långsiktig trend. Den gröna omställningen drivs framåt av solenergi, vindenergi och värmepumpar, men när de ska kopplas till nätet görs det ofta genom anläggningar med SF6-gas på grund av gasens goda elektriska egenskaper. När utrustningen är innesluten i en tank med SF6-gas släcks gnistor omedelbart.

Anläggningar med SF6 har varit billiga att köpa, men utöver den potentiella faran för miljön och klimatet har de även haft vissa följdkostnader som inte alltid har beaktats. Det inkluderar till exempel påfyllning av tankarna och inspektioner, certifiering av personal och säker bortskaffning. Tillsammans med de kommande stora skattehöjningarna kan detta avgörande påverka ekvationen när det gäller hållbara energilösningar.

 

Alternativen blir allt starkare

Direkt finns det tre alternativ till att använda den mycket kraftfulla växthusgasen SF6 som isoleringsmaterial i medelspänningsanläggningar. Ett alternativ är att kapsla in utrustningen med fasta ämnen som till exempel harts. Det andra alternativet är att arbeta med luftisolering, och det tredje är att använda en mindre potent gas.

Isolering med luft eller fasta ämnen innebär att man helt kan undvika användning av den miljöfarliga SF6-gasen och undvika dolda kostnader för inspektion, certifiering, påfyllning och tömning vid nedmontering/avveckling.

"SCELL från Tavrida är ett bra exempel på att man idag kan bygga kompakta anläggningar som är helt SF6-fria", säger Kristian Førby Pedersen. "Här finns inga trycksatta tankar och ingen farlig växthusgas som kan läcka ut i atmosfären där den kommer att vara aktiv i mer än tusen år. Tavrida använder en sandwichisolering av luft och fasta ämnen för att säkra komponenterna, och de kan som sagt göra det i mycket kompakta dimensioner."

Enligt produktchefen och hans kollegor på Hans Følsgaard är alternativen till inneslutning med SF6-gas starkare än någonsin. Moderna lösningar och komponenter för medelspänning kan nu inte bara matcha traditionella anläggningar när det gäller pris och säkerhet, utan de kan också tillverkas med återvinning av kompletta anläggningar i åtanke. Det borde vara intressant särskilt för gröna energiteknologier.

 

En utfasning verkar oundviklig

Frågan är hur länge utbyggnaden av den gröna energidistributionen i Danmark kan ske med hjälp av den mest kraftfulla växthusgasen vi känner till. Både nationellt och internationellt finns fokus på problemet, och det verkar bara vara en tidsfråga innan SF6-gasen antingen förbjuds eller beläggs med så höga skatter att det inte längre är meningsfullt att använda den.

"Enligt min åsikt bör en utfasning av SF6 vara oundviklig, och jag anser att tiden nu är mogen för att ta itu med användningen av SF6-gasen inom medelspänningsområdet. På Hans Følsgaard är vi redo att driva utvecklingen genom att erbjuda energibolag och -distributörer ett konstruktivt samarbete för att införa mer framtidssäkra teknologier. Jag tror att det bara går åt ett håll, och därför är det meningsfullt för aktörer att redan nu anpassa sig till mer klimatvänliga lösningar", avslutar Kristian Førby Pedersen, Produktchef för Powertech på Hans Følsgaard A/S.

 

Läs mer om Følsgaards energilösningar

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']