Kompakt nyhet gör IoT till plug and play

Genom lanseringen av en kompakt IoT-enhet förenklar Hans Fölsgaard A/S implementeringen och den löpande driften, så att IoT-lösningar blir relevanta för helt nya kundgrupper.

Som leverantör av dansk och internationell infrastruktur bidrar Hans Fölsgaard till den teknologiska sammanhållningen. Detta gör den nya IoT-enheten, som företaget nu kan lansera, till en nyckelprodukt. För IoT - Internet of Things - utgör idag ett finmaskigt nätverk av automationslösningar som används för en mängd olika ändamål.

IoT är decentraliserade enheter som vanligtvis samlar in data via sensorer, som sedan skickas till molnet för hantering, övervakning, databehandling, varning eller annat. Sensorer kan övervaka flödet av vatten och produktion, trafik, kundrörelser, luftkvalitet, intelligenta byggnader och städer... det finns bokstavligen inga gränser.

Siffrorna talar för sig själva. Enligt Statista1 kommer antalet anslutna enheter att öka från 15 miljarder idag till 29 miljarder år 2030. Detta beror på de tydliga fördelarna med att automatisera uppgifter som övervakning av otillgängliga processer. Men det har också funnits hinder för utbredningen, som den nya IoT-enheten kan bidra till att övervinna.

 

Ny, enklare tillvägagångssätt kan öka spridningen

"Det har funnits några hinder för företag som vill komma igång med IoT", förklarar Søren Madsen, Head of Automation hos Hans Fölsgaard. "Det är dyrt att få externa företag att anpassa ett system, det tar tid att anpassa standardkomponenter, och det kan vara riskabelt att bygga själv. Det är dessa hinder som vi nu tar bort."

Den nya IoT-enheten tar IoT så nära plug and play som möjligt. Den är klar att använda, kan skalas efter behov och samlar in data från sensorer som temperatur, tryck och flöden. Dessa data skickas till molnet med jämna mellanrum med hjälp av Narrow Band, som är en teknik från mobiltelefoner och därför har den bästa täckningen på marknaden.

"Kunden kan ansluta upp till sex sensorer till en enhet och samla in data till en plattform hos oss eller hos sig själva. Det är viktigt att påpeka att alla data tillhör kunden, och det är naturligtvis upp till kunden vad som ska göras med data: Ska det skickas larm vid överskridande av tröskelvärden, ska statistik samlas in som dokumentation, ska extra personal sättas in för att hantera? Vi kommer framöver att se en mängd kreativa automationslösningar, eftersom IoT nu blir enklare att implementera och driva," konstaterar Søren Madsen.

 

Skapad för att vara robust och mångsidig under många år

Søren Madsen pekar på några avgörande fördelar med en bra IoT-installation, som den nya Følsgaard IoT-enheten hjälper till att främja. Det gäller inte minst de konkreta produksegenskaperna som gör enheten lämplig för många års användning.

Den är till exempel IP67-certifierad, så den kan monteras i 'tuffa' miljöer. Dessutom har den en mängd inbyggda fördelar som standard, vilket ytterligare bidrar till plug and play-implementeringen: Utbytbart batteri, batteriövervakning, överföring via både NB-IoT, Wi-Fi och Bluetooth, enkel anslutning av upp till sex sensorer per enhet, datakryptering, den senaste chip-teknologin och därmed låg strömförbrukning, funktionellt temperaturområde på 35-75 ºC. Egenskaper som gör den nya enheten flexibel, robust och kostnadseffektiv.

 

En komplett lösning redo för drift och en grönare påverkan.

"Fölsgaard IoT-enheten kan också konfigureras för nya uppgifter, och batteriet kan bytas ut, så att enheten kan återanvändas. Enheten levereras med den senaste batteriteknologin, så att vi genom samarbete med kunderna om användningsområden och dataöverföring kan uppnå minimalt strömförbrukning och lång livslängd, så hållbarhet har också beaktats."

"Enhetslösningen kan naturligtvis inte stå ensam, och genom dialog med kunden kan vi även erbjuda en komplett lösning där enheten levereras monterad med den typ av sensor som uppgiften kräver. På så sätt kan kunderna köpa sin enhet under ett artikelnummer, klar för drift, som bara behöver aktiveras genom att ansluta batteriet. Det blir inte enklare," säger Søren Madsen och avslutar: "Vi satsar nu alla våra krafter på att nå nya kundgrupper och sektorer som har väntat på ett enklare och mer ekonomiskt tillgängligt sätt att komma igång med IoT."

För ytterligare information om Fölsgaards nya IoT-enhet: Kontakta Søren Madsen, Head of Automation på Hans Fölsgaard A/S på sma@folsgaard.com eller telefonnummer +45 87 88 77 06.

1) www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']